Accommodatie

Bekijk onze reeks atypische accommodatiemogelijkheden!

Op een steenworp afstand van O'Fun park en O'Gliss Park

Praktische informatie

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je verblijf voor te bereiden

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

1. SITE EDITOR

Avonturen en sensaties
Het bos Lambert
Le Bernard – BP 4
85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Tel: 02 51 48 12 12
SIRET: 437 710 155 00056

Intracommunautaire BTW: FR94791328032

Aandelenkapitaal: 976.000 euro

2. DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

Directeur van de publicatie: Mickaël THIBAUD – Manager

Consumentenombudsman: In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van het consumentenwetboek bieden wij een dienst voor consumentenbemiddeling aan.

De geselecteerde bemiddelende instantie is: Association Médiation Tourisme et Voyage

In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op haar website: mtv.travel of per post door te schrijven naar

Vereniging voor bemiddeling in toerisme en reizen

BP 80303

75823 Parijs Cedex 17

SIRET : 751461328 00021

APE-code: 69102

3. REALISATIE VAN DE SITE

Radius Ontwerp

Tel: 06 80 18 74 29

Mail: contact@radiusdesign.fr

4. ACCOMMODATIE

Naviciel

2 Rue du Grand Rouet, 85500 Les Herbiers

Telefoon:
02 51 67 15 45

5. CMS

WordPress

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en disclaimers aanvaardt.

Deze site kan links naar andere websites bevatten. O’Tel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere sites dan die welke behoren tot het www.otelpark.fr domein.

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische voorstellingen en redactionele inhoud. De genoemde handelsmerken behoren tot hun respectieve eigenaars.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op om het even welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. U stemt ermee in deze site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door de wet of door de wettelijke en contractuele mededelingen.

7. PRIVACY – RGPD-WETGEVING

Overeenkomstig de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met contact@oglisspark.fr.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verleent u O’TelPark en O’Fun Park het recht om het telefoonnummer te gebruiken dat u aan O’TelPark en O’Fun Park hebt verstrekt.

De informatie die op dit formulier wordt verzameld, wordt opgenomen in een bestand dat door O’Tel Park en Vendée wordt gebruikt voor klantenbeheer en wordt 1 jaar bewaard. Deze gegevens zijn bestemd voor de commerciële dienst die contact met u opneemt om uw behoeften inzake toegang tot ons vrijetijdsaanbod te bestuderen en u een optimale ontvangst te garanderen.

Wij wijzen u op het bestaan van de “Bloctel”-lijst van verzet tegen telefonische colportage, waarop u zich hier kunt inschrijven: conso.bloctel.fr

8. AUTEURSRECHT – DROIT D’AUTEUR

Alle elementen van welke aard dan ook (stilstaande beelden, bewegende beelden, foto’s, databases, handelsmerken, illustraties, logo’s, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) op de website www.otelpark.fr zijn auteursrechtelijk beschermd. In dit opzicht is, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van O’TEL, elke reproductie, representatie, aanpassing of wijziging, geheel of gedeeltelijk, van welk onderdeel van de site dan ook, op welke manier dan ook, verboden en zal worden vervolgd.

9. NAAM EN LOGO

Het is ten strengste verboden de naam O’Tel of het bijbehorende logo, alleen of in combinatie, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, opnieuw uit te geven of opnieuw te verspreiden, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O’Tel .

10. HYPERLINKS

Elke website mag zonder voorafgaande toestemming een link leggen naar de informatie op de website van O’Tel. Pagina’s en documenten van www.otelpark.fr mogen echter niet genest worden binnen de pagina’s van een andere site.

De toestemming om een link te plaatsen geldt voor elk medium, met uitzondering van media die informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard verspreiden of die in hogere mate de gevoeligheid van de meerderheid kunnen aantasten.

In geen enkel geval kan O’Tel verantwoordelijk worden gesteld voor informatie die gepubliceerd wordt op sites die het onderwerp zijn van een hypertextlink vanaf www.otelpark.fr.

11. KWALITEIT EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

O’Tel streeft ernaar betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken. Ondanks de vele inspanningen om dit doel te bereiken, kunnen zich toch fouten of omissies voordoen. Het is daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de informatie die beschikbaar is op www.otelpark.fr met gezond verstand te gebruiken. Daarom raadt O’Tel u aan de informatie die op zijn site wordt verzameld te controleren voordat u beslissingen neemt over het gebruik ervan.

12. GARANTIES EN VERPLICHTINGEN

De informatie die op de website van O’Tel wordt gepubliceerd, wordt verstrekt zonder enige garantie van welke aard dan ook, anders dan die waarin de geldende wetgeving voorziet, en in het bijzonder zonder enige garantie dat de inhoud voldoet aan de behoeften van de gebruiker of geschikt is voor het door de gebruiker beoogde gebruik. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor elk gebruik dat zij maken van de informatie die gepubliceerd is op www.otelpark.fr.

O’Tel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site of andere daaraan gekoppelde sites, en in het bijzonder voor financieel verlies of commerciële schade die daaruit kan voortvloeien.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal van de Algemene Voorwaarden is het Frans. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

De attracties

Praktische informatie

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je verblijf voor te bereiden